Proiect Educativ „Numerologia – o 9 legătură dascăl-elev”

Stimați dascăli,

Vă mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența în număr de peste 600, la prima întâlnire, în cadrul Proiectului Educațional „O 9 legătură dascăl-elev”

Vezi aici descrierea proiectului „Numerologia – o 9 legătură dascăl – elev”.

Mulțumim pentru deschidere, pentru dorința de a progresa. Sunteți minunați!

  • Adeverințele de dascăli (dovada că sunteți cadru didactic) se vor trimite pe office@asociatianumerologilor.ro
  • Puteți participa la toate cele 6 tematici sau să alegeți tematicile care reprezintă interes pentru dvs.
  • Termenul de trimitere a dovezii că sunteți cadru didactic este influențat de tematica la care doriți să participați. Spre exemplu, dacă doriți să participați la prima întâlnire, cea din 5 Februarie, termenul limită de trimitere a adeverinței este 4 Februarie.
  • În cadrul întâlnirilor, se vor putea lua notițe, face poze la informații, se vor putea adresa întrebări cu privire la tema dezbătută.
  • Pentru alte informații sau întrebări ne puteți scrie pe office@asociatianumerologilor.ro sau să ne sunați la 0742483333

Participarea este gratuită pentru toate cadrele didactice interesate.

Proiectul facilitează, prin intermediul numerelor și al numerologiei – știința care se ocupă de studiul calitativ al acestora, o cunoaștere rapidă și profundă atât în relația dascăl-elev, cât și între elevi, în calitate de colegi, prin valorificarea potențialului și a capacităților înnăscute ale copiilor.

Organizator: Asociația Numerologilor din România

Coordonator proiect: Anatol Basarab, psiholog și numerolog

Perioada de desfășurare:
– februarie – iulie 2021
Proiectul implică 6 întâlniri lunare, cu tematici diferite.

Tematică proiect:
Tema 1 – 5 februarie – Arhetipurile

Tema 2 – 5 martie – Vibrația interioară
Tema 3 – 2 aprilie – Vibrația exterioară
Tema 4 – 7 mai – Vibrația globală
Tema 5 – 4 iunie – Ciclul de 9 ani
Tema 6 – 2 iulie – Destinul și vocația

Traineri numerologi: Adriana Nicolae, Roxana Iorgulescu Bandrabur, Diana Mețiu, Alexandra Mihărtescu, Violeta Husti, Bogdan Ungureanu, Alexandru T. Zărnoianu

Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul din site-ul asociatianumerologilor.ro, pe pagina evenimentului sau să ne scrieți pe adresa office@asociatianumerologilor.ro.

Beneficiari

Direcți: cadrele didactice implicate în proiect

Indirecți: elevi, părinţi

 

În urma numeroaselor solicitări primite atât în cadrul primei etape a proiectului „Numerologia – o 9 legătură dascăl – elev”, cât și ulterior pe adresa asociației, publicăm informații despre nucleul proiectului ANR – Modelul numerologic de tipologizare, instrument de cunoaștere propus spre studiu cadrelor didactice, urmând ca după fiecare modul participanții să primească un suport scris cu sinteza modulului respectiv.

INTRODUCERE ÎN MODELUL NUMEROLOGIC DE TIPOLOGIZARE

Recunoscând că există o ierarhie în Univers și pornind de la principiul ca nimic nu este static, ci că totul este energie care vibrează în jurul nostru, putem să înțelegem cum numerele transmit o energie care influențează tot ceea ce există și că forța lor îl atinge și pe om, modelându-i caracterul și destinul.
Conform teoriilor care stau la baza numerologiei, numele și data nașterii (a cărei vibrație nu se schimbă niciodată, aceasta constituindu-se într-o constantă a vieții fiecăruia dintre noi) creează o formulă numerică ce-l însoțește pe om pe tot parcursul vieții. Vibrațiile emise de data nașterii și de nume ne permit, între altele, să facem o analiză a caracterului și personalității omului, incredibil de exactă, să identificăm capacitățile, calitățile puternice și sensibile ale personalității, cu scopul de a realiza un program fix de comportare personală și profesională pentru a garanta bunăstarea și prosperitatea, deci creșterea calității vieții.
Nu este vorba despre nimic magic și nici profetic. Este vorba despre calcule matematice concrete și interpretare obiectivă, căci numerologul lucrează cu baze și principii fixe, fără să facă aprecieri subiective și fără să se lase influențat de subiectul analizei. Subiect care reprezintă, de fapt, un sistem, fie acesta celulă, om, familie, organizație, instituție, societate, etc.
Informații revelate de matrița psihoenergoinformativă:
1. Calitatea psihică și forțele psihice ale omului, nivelul de caracter; forța instinctelor, structura sistemului vegetativ, funcțiile instinctive. Caracterul, puterea trăirilor psihice, psihismul.
2. Calitatea de comunicare, contemplare și forțele sistemului bioenergetic, calitățile și formele sistemului emoțional; sfera psihoemoțională, forța trăirilor afective în sens pozitiv și negativ.
3. Calitatea și capacitatea de autocunoaștere, memorie, autodezvoltare, autoeducare, cunoștințe și conștiență, mintea de la natură; capacitatea de a se adapta la idei noi.
4. Calitatea sănătății corporale, programată încă de la naștere, toate formele de imunitate ale organismului (psihică, bioenergetică, informativă, fiziologică, etc); capacitatea corpului de a lupta împotriva morții lui, sistemul motric al omului și capacitatea acestuia.
5. Calitatea și capacitatea de sinteză a omului cu tot felul de energii și informații, cu lumea înconjurătoare, cu alți oameni, intuiția, vocea interioară; imaginea de sine, capacitatea de a lupta împotriva factorilor stresori.
6. Calitatea și capacitatea de a fi practic, de a fi cu picioarele pe pământ; tendința către bunurile și plăcerile materiale și corporale. Energiile sexualității.
7. Calitatea și capacitatea de a raționaliza procesele vieții; nivelul de rațiune, forța de a raționa a individului, legătura acestuia cu Cosmosul sau cu nivelele de energii superioare. Gradul de înțelepciune, tendința către mistic și necunoscut. Puterea discernământului.
8. Calitatea simțului datoriei, forța de a iubi sau de a urî, nivelul de libertate interioară și exterioară. Calitatea și capacitatea omului de a se simți util și necesar pentru alții. Puterea implicării și devotamentul.
9. Calitatea și forța intelectului, capacitatea de a acumula informații și gradul de complexitate a acestora. Capacitatea de a se adapta la medii noi.
10. Capacitatea de realizare a concepției spirituale proprii în decursul vieții. Poziția față de religie sau religia în general. Forța de a privi lucrurile din diverse poziții filozofice.
11. Capacitatea de realizare a concepțiilor despre iubire în propria familie. Felul de a privi noțiunea de familie, gradul de dependență sau independență față de aceasta. Forma de relație între el și partener sau parteneră.
12. Capacitatea de realizare a concepțiilor despre bunurile materiale și de acumulare a acestora. Modul de acumulare a bunurilor materiale.
13. Predominarea calităților masculine și modul de manifestare a omului conform acestor calități.
14. Predominarea calităților feminine, tipul de comportament și de gândire în diferite situații în conformitate cu aceste calități.
15. Armonizarea calităților masculine și feminine sau modul de echilibrare a energiilor Yin Yang.
16. Predispunerea omului spre anumite îmbolnăviri, în funcție de calitatea matriței acestuia.
17. Predispunerea orientării profesionale, în funcție de forma și calitatea matriței.
18. Abilitatea de a fi primul, capacitatea de a fi lider și necesitatea sau tendința de a conduce pe alții și modul de a conduce.
19. Calitatea de subaltern sau predispoziția omului de a fi supus și ascultător, modul de a se supune și felul în care acceptă poziția de supus.
20. Capacitatea de a fi de sine stătător, de a nu fi nici lider, nici subaltern; forma și modul de dezvoltare ale acestor capacități în conformitate cu matrița fiecăruia.
21. Motivația celor mai diverse fapte, atât pozitive, cât și negative, în conformitate cu categoria de vârstă în care se află omul sau se va afla; energiile cărui sistem le va utiliza pentru a-și motiva conduita, succesul sau insuccesul.
22. Stabilirea calităților moștenite de copii de la părinți, nu pe cale genetică, ci psihoenergoinformativă, moștenirea educațională.
23. Oferă informații pentru dezvoltarea capacităților proprii, ș.a.m.d.
Scopul nostru firesc nu este de a ne schimba lumea, ci să ne schimbăm pe noi înșine, să evoluăm, să ne aprofundăm cunoașterea, pentru a vedea lumea cu alți ochi, pentru a înțelege mai bine complexitatea realităților care ne-au format și ne înconjoară în permanență.
Urmând principiul firesc al procesului de dezvoltare, din interior spre exterior, cu care ar trebui să opereze orice sistem educațional, aducem astăzi în fața dumneavoastră un model ce completează tabloul metodelor de eficientizare a practicii educaționale: modelul numerologic de tipologizare, menit să optimizeze:
modul de înțelegere, în primul rând, a personalității elevului,
modul de gestionare a dinamicii relației profesor – elev și elev – elev,
modul de adaptare a cadrului didactic la realitatea obiectivă a grupului de elevi și a activității sale profesionale, evitând astfel alterarea actului educațional prin stereotipuri, modele culturale împrumutate și adaptate forțat/agresiv la un tipar identitar, credințe și filosofii germinate din planuri subiective, particulare, neconstructive în contextul diversității în care se desfășoară actul educațional, cu elevi provenind din medii sociale diferite, din familii cu nivel cultural diferit, din țări diferite, așa precum este cazul copiilor români care trăiesc în afara granițelor României.
Elevii au capacități și calități ascunse în ei, însă și le vor manifesta în exterior în moduri diferite, în conformitate cu mediul lor de viață, cu dorințele și scopurile acestora. Ei sunt condiționați de o mulțime de factori – calitățile părinților, cifra de vibrație a țării, a orașului, a adresei, a numărului apartamentului și numărului de oameni care trăiesc în același apartament, nivelul de cultură și de civilizație al țării în care s-a născut, cultura și subcultura care și-au exercitat influențele asupra lui, obieciurile, tendințele, valorile, ș.a.m.d.
Modelul numerologic de tipologizare devine un atu în bagajul cunoașterii, fiindcă pe baza acestuia, dascălul poate identifica rapid și în cel mai eficient mod cu putință:
– Calitățile interioare, nivelul psihic, structura interioară a Eului, caracterul elevului
– Calitățile exterioare ale elevului, cum se manifestă în exterior, în relațiile lui cu alții, cu familia, cu colegii, poziția lui față de legile societății/comunității
– Comportamentul general și motivațiile elevului, așa cum este el în integralitatea sa, armonizând strucutura sa interioară cu manifestarea sa exterioară.
– Vocația elevului, scopul pe care acesta îl are de îndeplinit ca adult, locul unde trebuie să ajungă, pentru ce a venit el pe lume
– Reperele în drumul către scop, instrucțiunile pe care le are de respectat în devenirea lui ca om
– Ordinea și orientarea elevului către o profesie de viitor, pentru a nu comite greșeli de orientare către un scop într-o direcție în care el niciodată nu va avea succes dacă nu are calitățile psihoenergoinformative necesare.
Reușind astfel:
– Să stabilească un set personalizat de norme, coduri și legi în baza cărora își va desfășura actul educațional
– Să relaționeze cu fiecare elev într-un mod eficient, antrenându-i în actul de comunicare pe toți, nu doar pe cei mai activi și mai bine pregătiți
– Să identifice metode atractive prin care poate comunica țintit fiecărui tipar de elev conținutul materiei predate
– Să plaseze fiecare elev în grupul de studiu exact pe locul potrivit, știind cu exactitate ce calități poate să stimuleze sau să inhibe în acesta
– Să identifice cele mai eficiente metode de a motiva fiecare elev să învețe
– Să identifice modalitatea fiecărui elev de a se raporta la profesor, la actul educațional și la sistemul instituțional
– Să echilibreze balanța aprecierilor pozitive cu cele negative, evitând supraaprecierea sau subaprecierea elevilor
– Să identifice rapid tipul factorilor de stres pentru fiecare elev
– Să îi ajute pe elevi să se cunoască mai bine, înțelegându-și rolul în colectiv
– Să argumenteze obiectiv ideea de complementaritate în grup
– Să crească gradul de respect și colaborare între elevi
– Să înțeleagă dinamica grupului de elevi
– Să evite conflictele social-psihologice din colectiv
– Să își dezvolte aptitudinile pegadogice și să aibă sentimentul împlinirii profesionale, a actului educativ împărtășit
În acest sens, cadrul didactic va opera în cadrul modelului numerologic de tipologizare cu arhetipurile cifrelor de vibrație 1- 9, toate procesele din univers petrecându-se, de altfel, pe baza acestor cifre, într-un proces continuu, de la 1 la 9.
Modelele numerologice de tipologizare analizate în cadrul proiectului educativ „Numerologia – o 9 legătură dascăl – elev” sunt structurate pe:
a) Cifra de vibrație interioară – ZIUA NAȘTERII
• arată cum este copilul în interiorul lui, cum se percepe pe el și în el
• programele după care copilul rulează (reacții, instincte, ce (nu) îi place, calitățile, vulnerabilități, porniri, abilități, frici, aptitudini, talente)
• lumea lui subiectivă, caracteristicile interioare, modul de structurare interioară, ritmul trăirii interioare, nivelul vibrațional al lumii interioare
b) Cifra de vibrație socială – LUNA NAȘTERII
• arată modul de manifestare a copilului în relația cu ceilalți
• cum îl văd și îl percep ceilalți, felul în care se prezintă și cum își joacă rolurile sociale
• lumea lui obiectivă, felul în care trăiește în mediul în care se află, masca lui socială
c) Cifra de vibrație globală – ZIUA plus LUNA NAȘTERII
• dezvăluie comportamentul general și motivațiile copilului, așa cum este el în integralitatea sa, armonizând vibrația interioară cu cea socială
• oferă suportul necesar depășirii provocărilor și obstacolelor în viață
• este un instrument util în dinamica între doi colegi sau în grup
d) Cifra destinului – Scopul în viață
• indică în ce direcție să se îndrepte copilul ca profesie pentru a putea obține cel mai ușor succesul
• arată ce i-ar fi cel mai la îndemână să facă, astfel încât să simtă că muncește de drag, cu pasiune și cu sens
• copilul are nevoie de încurajare în lucrurile pe care le face cu mai puțină ușurință și de canalizare/îndrumare înspre domeniul în care este dotat nativ
Totul fiind integrat în „Ciclul de 9 ani”
• totul în această lume are un grafic după care funcționează; viața omului este repetitivă și, dacă acordă fiecărei etape atenția cuvenită, acesta are ocazia să se dezvolte optim și să nu repete greșelile
• fiecare ciclu de 9 ani (1-9/9-18/18-27…) este diferit şi aduce cu sine informaţii, experienţe, cerințe de dezvoltare și încercări noi în comparaţie cu ciclul precedent sau următor
• la rândul său, fiecare an al ciclului este irepetabil și aduce cu sine ceva nou atât ca libertăți, cât și ca responsabilități
Într-o piramidă a valorilor inversată, astăzi copiii își doresc să devină milionari, politicieni, vedete, șmecheri, orice, dar numai om dacă se poate nu.
Modelul numerologic de tipologizare reprezintă acel instrument concret și eficient prin care tânăra generație poate fi adusă subtil pe calea modelelor arhetipale, care se vor constitui nu în antiteze ale procesului evolutiv firesc al civilizației noastre, ci chiar în ancore ale progresului umanității.