termeni și condiții

preambul​

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii, produse prin intermediul site-ului www.asociatiatianumerologilor.ro („Site”) vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului. Termenii și Condițiile următoare se aplică tuturor comenzilor plasate prin intermediul site-ului www.asociatianumerologilor.ro.

1. Informații despre administrator site/vânzător

Site-ul www.asociatianumerologilor.ro este proprietatea Asociatia Numerologilor din România ONG, cu sediul social în mun. București, str. Invalid Suligă Ion, nr. 102, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului având Cod unic de înregistrare 39525189, cont bancar RO92RNCB0088160315670001 deschis la BCR Romania, e-mail: contact@adriana-nicolae.ro telefon: 0726355967, denumită în continuare administrator site/vânzător.

2. Definiții

 •  Administrator site/vânzător – Asociatia Numerologilor din România ONG;
 • Client/cumpărător – orice persoană fizică, care are capacitate de exercițiu deplină, sau persoană juridică care se înregistrează în site prin crearea și utilizarea unui Cont de Utilizator și care lansează o comandă prin intermediul site-ului, conform procedurii stabilite în Termeni și Condiții;
 • Utilizator – orice persoană fizică, care are capacitate de exercițiu deplină, sau persoană juridică care s-a înregistrat în site prin crearea unui Cont de Utilizator;
 • Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul, fără a se înregistra și fără a lansa o comandă;
 • Contul de Utilizator – metodă de înregistrare și autentificare în site, formată dintr-un user și o parolă care permite cumpărătorului să lanseze o comandă prin intermediul site-ului; contul de utilizator cuprinde date de identificare ale cumpărătorului și istoricul comenzilor plasate de către cumpărător. Utilizatorul: (i) declară că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt reale, corecte, complete și actualizate; (ii) își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului; (iii) acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile în versiunea care este afișată pe site la data utilizării site-ului/plasării comenzii. Ulterior creării Contului, utilizarea site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termeniilor și Condițiilor afișate pe site;
 • comandă – document în format electronic, întocmit de cumpărător și remis vânzătorului, prin intermediul site-ului, prin care cumpărătorul își manifestă intenția fermă de a achiziționa unul sau mai multe produse din oferta vânzătorului, plătind prețul acestora;
 • convenția/contract – comandă confirmată de vânzător conform Termenilor și Condițiilor;
 • ofertă – propunerea de vânzare adresată cumpărătorului, prezentată prin intermediul site-ului;
 • comunicare comercială – orice formă de comunicare (e-mail/SMS/telefonic etc.) destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Asociației Numerologilor din România ONG.

3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

3.1. Prin utilizarea site-ului și/sau plasarea unei comenzi, vizitatorul/utilizatorul se obligă să respecte Termenii și Condițiile specificate în continuare și înțelege că nu poate invoca necunoașterea acestora.

3.2. Site-ul își rezervă dreptul de a actualiza/modifica oricând Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă, urmând ca actualizările/modificările să fie opozabile de la data afișării lor pe site.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală revin  Asociației Numerologilor din România ONG. Orice utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia (de exemplu: imagini, descrieri/texte, elemente grafice, simboluri, scripturi, programe, comentarii, logo-uri, reprezentări stilizate etc.), în alt scop decât pentru uzul personal și necomercial al vizitatorului/utilizatorului este interzisă fără acordul scris al administratorului.

4.2. Accesul vizitatorului/utilizatorului la site este limitat, în interes personal al acestuia, înțelegându-se prin aceasta dreptul de a accesa site-ul strict în scopul vizualizării produselor și/sau pentru plasarea unei comenzi.

4.3. Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală de către vizitator/utilizator atrage angajarea răspunderii acestuia, civilă, penală sau de orice altă natură și, în consecință, dă posibilitatea administratorului să inițieze orice demers judiciar sau extrajudiciar. În acest caz, administratorul va putea pretinde vizitatorului/utilizatorului acoperirea prejudiciului material și moral suferit.

5. Perfectarea contractului. Plasarea comenzii

5.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi este permis oricărui Utilizator. Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale prin e-mail. Prin plasarea comenzii pe site, clientul acceptă acestă formă de comunicare.

5.2. Contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice, a confirmării acceptării comenzii plasată de către Cumpărător. Imediat după plasarea comenzii, cumpărătorul va primi e-mail-ul de confirmare a acceptării comenzii. Din momentul primirii confirmării de acceptare a comenzii, clientul nu are posibilitatea de a solicita anularea comenzii.

5.3. Contractul este compus din comanda lansată de cumpărător și confirmată de către vânzător și prezenții Termeni și Condiții.

5.4. În cazul în care comanda nu va putea fi procesată, cumpărătorul va fi informat în cel mai scurt timp. O comandă neconfirmată de către vânzător va fi considerată o comandă anulată. În cazul în care s-a realizat plata pentru o comandă neconfirmată, vânzătorul va rambursa suma respectivă în termen de 7 zile lucrătoare.

5.5. Contractul este cu executare imediată, având ca obiect obligația vânzătorului de a transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

6. Informații despre content. Limitarea răspunderii

6.1. Drepturi de autor. Toate materialele prezentate pe acest site sunt proprietatea ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA şi nu pot fi copiate, reproduse, modificate, transmise, distribuite, vandute sau folosite în scop comercial fără acordul scris, în prealabil, al ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA. Utilizatorii au dreptul de a distrubui conţinut pe reţele sociale sau alte site-uri în scopul recomandării sau promovarii web site-ului, fără a altera conţinutul, prin link-uri catre paginile site-ului nostru. Totuşi, dacă contextul în care sunt făcute aceste direcţionări contravine politicilor ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA sau aduc un prejudiciu imaginii ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA, ne rezervăm dreptul de a solicita eliminarea linkurilor respective, iar utilizatorul are obligatia de a şterge linkurile respective în termen de 48 de ore de la solicitare.

6.2. Preţurile afisate pe acest site pot fi modificate fara o anunţare prealabilă a utilizatorilor. Preţurile nu sunt cu titlu de ofertă garantată şi nelimitată în timp.

6.3. Informaţiile, comentariile şi comunicatele de pe ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA nu constituie consultanţă pentru investiţii, recomandări de tranzactii sau oferte de vanzare concrete şi pot fi retrase sau modificate fără notificare în prealabil.

6.4. Preţurile serviciilor sunt însoţite de anumite specificaţii. În cazul în care utilizatorul are nevoie de servicii cu alte specificaţii, ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA poate solicita sau nu un preţ diferit decât cel afişat pe acest site.

6.5. ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA nu răspunde de conţinutul grafic sau contextual al site-urilor din portofoliu sau site-urilor partenere. Site-urile din portofoliu pot fi modificate, şterse ori înlocuite fără notificare şi nu vor reprezenta în toate cazurile calitatea lucrarilor ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA

6.6. ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA are dreptul de a refuza cereri care contravin politicii companiei sau legislaţiei în vigoare. Serviciile şi preţurile afişate nu sunt cu titlu de garanţie pentru orice cerere venita din partea utilizatorilor.

6.7. ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA nu este responsabil, în nici un caz, pentru daune care ar putea rezulta din erori sau lipsa de acuratete a unor materiale de pe acest website.

6.8. Informaţiile pe care utilizatorul le furnizează, fie ele informaţii explicite sau informaţii cu caracter statistic, se supun regulilor de confidenţialitate.

6.9. ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA nu poate fi făcut răspunzătoare pentru eventualele greşeli apărute pe site sau pentru orice daune care ar putea apărea de pe urma acestora. În orice caz, semnalarea lor este foarte apreciată de echipa CONNECTASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA ONG.

6.10. Preţurile afişate pe https://www.connectmedia.ro sunt afişate în LEI si este specificat daca conţin sau nu TVA şi poti fi modificate fără notificare în prealabil. De asemenea, ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA își rezervă dreptul de a modifica disponibilitatea sau structura pachetelor de servicii făra notificări în prealabil

6.11. Denumirea ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA ONG este marcă înregistrată a ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA ONG. Folosirea fără drept sau acord scris a tuturor materialelor prezentate este strict interzisă.

6. Informații despre content. Limitarea răspunderii

7.1. În cazul în care cumpărătorul constată că conținutul primit prezintă abateri de la caracteristicile menționate în comandă (ex:content diferit, content deteriorat, etc.), acesta are dreptul să solicite vânzătorului să i se restituie contravaloarea acestuia. Reclamația privind starea contentului trebuie comunicată la intrarea în posesie a acestora, telefonic sau prin e-mail la contact@adriana-nicolae.ro, urmând a fi soluționată după ce se verifică starea content-ului. În cazul în care în urma verificării se dovedește că content-ul nu respectă cerințele menționate de către client în comandă, acestea se înlocuiesc, sau vânzătorul se angajează să restituie întreaga sumă și să actualizeze produsele neconforme livrate și către alt client. Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului în termen de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a cumpărătorului, folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de cumpărător pentru tranzacţia iniţială.

8. Prețuri și modalități de plată

8.1. Toate tarifele aferente pachetelor cu conținut video prezentate pe site, pe pagina dedicată fiecăreia dintre ele, sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. (9%), conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă.

8.3. Administratorul se preocupă ca prețurile afișate în magazinul online să fie cele corecte, însă în situația în care, din eroare, un produs comercializat și comandat are afișat un preț eronat, administratorul va aduce această împrejurare la cunoștința cumpărătorului. Dacă prețul real este mai mic decât cel afișat, facturarea produsului se va face la valoarea reală. Dacă prețul real este mai mare, cumpărătorul va avea posibilitatea de a opta între a plăti prețul real sau a renunța la comanda lansată.

8.4. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, ca urmare a unei erori tehnice sau materiale, vânzătorul are dreptul de a anula comanda.

8.5. Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative și sunt menționate expres de către vânzător. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare. Vânzătorul stabilește regulamentul promoțiilor și al concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului. Promoțiile efectuate de vânzător cad sub incidență legii O.G. nr. 99/2000 și acestea pot suferi modificări în funcție de campaniile de marketing implementate. De aceste promoții beneficiază doar comenzile care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate în perioada de timp specificată în regulament și în care promoția este validă. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nicio notificare prealabilă.

8.6. Prețul imprimat pe factură/bon fiscal este același cu cel transmis de vânzător în momentul confirmării comenzii.

8.7. Vânzătorul va emite factura în format electronic, conform prevederilor art. 319 alin. (4) din Codul Fiscal, iar cumpărătorul declară că acceptă utilizarea facturii electronice. Factura va fi comunicată cumpărătorului la adresa de e-mail aleasă pentru comunicare.

8.8. Cumpărătorul are la dispoziție următoarele metode de plată:

(i) Transfer bancar în contul Asociației Numerologilor din România.

(ii) Online, cu cardul bancar de debit sau de credit, la plasarea comenzii. Cardurile acceptate pentru plata online a produselor sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa si Mastercard; vânzătorul are dreptul să anuleze comanda în cazul în care tranzacția nu a fost acceptată de către banca emitentă a cardului cumpărătorului.

9. Accesarea conținutului video

9.1. În momentul efectuării plății, cumpărătorul va primi prin intermediul poștei electronice un cod de acces care îi va servi la accesarea conținutului video dorit.

9.2. În situația în care vânzătorul, după ce a confirmat comanda, nu asigură accesul la conținu în maximum 24h de la confirmarea comenzii, iar cumpărătorul a optat pentru anularea comenzii, vânzătorul va rambursa fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către cumpărător și în decurs de cel mult 7 zile de la data la care cumpărătorul a comunicat vânzătorului decizia sa de terminare a contractului.

9.3. Dreptul de proprietate asupra produselor se transferă cumpărătorului la achiziționare, condiționat de plata prețului.

9.3. Dreptul de proprietate asupra produselor se transferă cumpărătorului la achiziționare, condiționat de plata prețului.

9.4. Dacă conținutul nu poate fi accesat din cauze imputabile cumpărătorului, vânzătorul își rezervă dreptul de a încasa suma aferentă produsului comandat.

10. Obligațiile cumpărătorului

10.1. Cumpărătorul se obligă să citească, să accepte și să respecte Termenii și Condițiile vânzătorului odată cu utilizarea site-ului și cu lansarea comenzilor și să achite contravaloarea pachetelor video comandate prin metodele puse la dispoziție de vânzător.

10.2. Cumpărătorul se obligă să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre identitatea sa pentru crearea Contului de utilizator și atunci când acestea i se cer, în caz contrar existând posibilitatea refuzării comenzilor; cumpărătorul poate modifica, completa sau actualiza datele sale de identificare prin accesarea secțiunii „contul meu”. Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda în cazul în care datele cumpărătorului sunt incomplete.

10.3. Cumparatorului îi revine obligația de a solicita ori de câte ori este nevoie codul de acces al conținutului.

11. Obligațiile vânzătorului

11.1. Vânzătorul se obligă să contacteze clienții pentru confirmarea comenzilor, prin e-mail.

11.2. Vânzătorul se obligă să asigure acces la conținut în cel mult 24 de ore de la confirmarea comenzii.

11.3. Vânzătorul se obligă să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea „Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal”, parte integrantă din Termeni și condiții.

12. Comentarii și recenzii

12.1. Site-ul dă posibilitatea utilizatorilor/clienților/cumpărătorilor de a face comentarii/recenzii/întrebări la adresa produselor oferite, care vor fi publicate după o aprobare prealabilă. Administratorul site-ului își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a nu publica pe site comentariile/recenziile pe care nu le consideră adecvate, prin aceasta înțelegându-se, dar fără a se limita, comentariile/recenziile cu conținut ilegal, obscen, defăimător, amenințător, care aduc atingere drepturilor unei persoane, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, care au conținut publicitar, care conțin viruși, care au caracter de spam etc.

12.2. Utilizatorul/clientul/cumpărătorul se obligă să respecte următoarele reguli în momentul înscrierii unui comentariu/recenzii:

 • să facă referiri doar la caracteristici ale unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească limba română sau engleză. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
 • să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi transmisă prin e-mail la adresa contact@adriana-nicolae.ro:
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

12.3. Vânzătorul nu este răspunzător și nu poate fi tras la răspundere, prin aceasta înțelegându-se inclusiv obligarea la despăgubiri pentru orice fel de prejudiciu produs de comentariile/recenziile/întrebările publicate. Dacă utilizatorul/clientul/cumpărătorul furnizează, prin intermediul comentariilor/recenziilor, informații care nu vizează produsele comercializate de vânzător sau procesul de vânzare/cumpărare/livrare/returnare al acestora, își asumă răspunderea că prin divulgarea acestora nu aduce atingere unor drepturi aparținând unor terțe persoane, în caz contrar fiind direct și singur responsabil de prejudiciul cauzat.

12.4. Prin publicarea comentariilor/recenziilor, utilizatorul/clientul/cumpărătorul își exprimă acordul expres să transmită în mod gratuit, nelimitat și irevocabil către vânzător dreptul de a utiliza, reproduce, modifica sub orice formă, retransmite și distribui către oricine și prin orice mijloace conținutul comentariilor/recenziilor. Utilizarea în conținutul comentariilor/recenziilor, în considerarea dreptului oferit de utilizator/client/cumpărător amintit anterior, nu poate conduce la asumarea unei responsabilități și la angajarea răspunderii administratorului, singurul responbabil fiind utilizatorul/clientul/cumpărătorul care a publicat comentariul/recenzia.

12.5. În cazul în care vânzătorul constată încălcarea în mod repetat a regulilor menționate anterior, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/ cumpărătorului de a face comentarii/recenzii.

13. Legea aplicabilă. Litigii

13.1. Termenii și Condițiile se supun legislației române.

13.2. În eventualitatea apariției unui diferend între administrator/vânzător și utilizator/cumpărător, părțile vor încerca soluționarea situației problematice pe cale amiabilă.

13.3. Când nu este posibilă rezolvarea diferendului pe cale amiabilă, competența de soluționare a litigiului revine instanței de judecată de la sediul administratorului/vânzătorului.

14. Notificări

14.1. Notificările care se vor transmite între administrator/vânzător, pe de-o parte, și vizitator/cumpărător, pe de altă parte, se vor considera a fi trimise dacă vor fi expediate prin poștă electronică (e-mail) pe adresele acestora. Notificările care vor fi trimise către administrator, în condițiile amintite anterior, se vor expedia pe adresa de e-mail: contact@adriana-nicolae.ro. Notificările care vor fi trimise de către administrator vizitatorilor/cumpărătorilor vor fi expediate pe adresele de e-mail comunicate de aceștia la completarea formularelor de înregistrare în site.

14.2. Notificările trimise către administratorul site-ului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: datele de identificare ale vizitatorului/cumpărătorului; raportul contractual în raport cu care se trimite notificarea (dacă e cazul); situația concretă care se semnalează prin notificare; argumentele/motivele notificării; solicitările adresate administratorului; soluțiile propuse pentru rezolvarea situație.

14.3. Notificările adresate administratorului vor primi un răspuns în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare, care va fi comunicat prin e-mail la adresa indicată în notificare.

15. Diverse

15.1. Magazinul online poate să conțină link-uri către alte site-uri, care pot fi accesate de vizitatori/utilizatori pe propria răspundere. Vânzătorul nu este răspunzătoar de erorile care pot apărea pe site sau de cele legate de utilizarea unui browser, indiferent de cauza acestora. Vânzătorul nu este răspunzător de natura, conținutul și orice alte aspecte legate de site-urile accesate prin intermediul link-urile existente pe site, răspunderea cu privire la acestea revenind proprietarilor acestor site-uri.

15.2. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum este definită de către lege și acceptată de către părți ca fiind un eveniment imprevizibil, mai presus de voința lor, care afectează îndeplinirea obligațiilor asumate, total sau parțial. Forța majoră, înțelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea unui contract, și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări precum: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo, greve generale etc. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea evenimentului în termen de 7 zile și să ia de îndată toate măsurile posibile pentru a limita consecințele. Încetarea cazului de forță majoră trebuie notificată celeilalte părți în interval de 7 zile. În cazul în care împrejurările care obligă suspendarea executării prezentului contract se prelungesc cu o perioadă mai mare de 15 zile, oricare parte poate cere rezoluțiunea. În aceste condiții, contractul se rezoluționează fără a se putea pretinde daune-interese.

15.3. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

15.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca accesul la site și de a închide contul oricărui utilizator care încalcă orice prevedere din Termeni și Condiții sau cu privire la care există bănuială că încalcă orice prevedere din Termeni și Condiții.

15.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorului/utilizatorului prin intermediul site-ului, cu sau fără o notificare prealabilă. Vânzătorul nu este răspunzător față de vizitator/utilizator sau față de orice altă terță persoană pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Exceptie – comenzi acceptate

15.6. Pentru sesizări sau reclamanții legate de conținutul livrat, cumpărătorii pot formula sesizări la adresa: contact@adriana-nicolae.ro. Sesizările/reclamațiilor vor fi soluționate în cel mult 15 zile de la primirea acestora.