Ce este MNT® și care este utilitatea sa

Numerologia, ca și instrument străvechi de cunoaștere a vieții și a omului ca ființă superioară este extraordinar de vastă. Există diverse școli și curente de numerologie pe glob, fiecare folosind metode proprii, unele dintre acestea fiind profund ezoterice și care cer mult timp și dedicare din partea numerologului pentru a le putea învăța, deprinde și folosi la adevărata lor putere și valoare.

Una dintre metodele numerologice de analiză și prognoză cele mai răspândite și bine fundamentate în România este cea a școlii vestice de Numerologie. Această școală abordează cifrele și viața pe ambele componente, ezoterică și exoterică, ceea ce a făcut posibilă extragerea din ea a unei metode simple și cât mai ușor de folosit și care să poată fi aplicată unitar și uniform pe scară largă, în diverse domenii de viață, anume Modelul Numerologic de Tipologizare® – MNT®

Ce are specific această metodă? Tocmai abordarea simplă, clară și exoterică, exterioară, cât mai obiectivă posibil, din perspectiva celor 10 cifre și respectiv 9 arhetipuri de bază, care să nu fie influențată semnificativ de părerea sau de subiectivismul analizatorului.

MNT® este un instrument de analiză desprins din sfera „educație; instruire”, ce aduce claritate în noua direcție a cercetărilor nonformale interdisciplinare și fundamentează, eliminând abordările pur empirice. Practic realizează normarea trăsăturilor structurale comune, dar și distincte ale diverselor sisteme pe care utilizatorul mediu le poate analiza (de la om, la grup, organizație, stat ș.a.m.d.)

Pe scurt, MNT® este o metodă simplă și standardizată, destinată publicului larg, de a recunoaște trăsăturile native de caracter și personalitate ale unui individ – tocmai acelea ce rămân constante de-a lungul vieții și prin care omul percepe lumea și ia decizii în concordanță cu această percepție.

MNT® folosește cele nouă arhetipuri descrise de cifre, pe care le putem descrie aici simplu ca:

 1. Liderul
 2. Partenerul
 3. Comunicatorul
 4. Materializatorul
 5. Progresistul
 6. Educatorul
 7. Analiticul
 8. Antreprenorul
 9. Intelectualul

Identificând și analizând interacțiunea și dinamica dintre aceste tipare arhetipale, pe care orice om le deține în proporții diferite, prin procesul descris de MNT® se poate alcătui un portret psihologic simplu, stabil și coerent chiar fără a aplica direct teste psihologice celor analizați.

Utilizând MNT®®, aceste caracteristici sunt ușor de identificat, întreaga dinamică a colectivului putând fi în felul acesta armonizat, fie că ne referim la un cuplu, o familie, o clasă de elevi, o echipă sportivă, departament într-o organizație, grupuri socio-umane etc.

MNT® se folosește de elementele datei de naștere a individului, după cum urmează:

 1. Ziua nașterii ca Cifră de vibrație interioară, ce descrie caracterul omului
 1. Luna nașterii ca Cifra de vibrație socială, ce descrie în principal personalitatea omului
 1. Sinteza dintre ziua și luna nașterii, ca Cifră de vibrație globală
 1. Suma datei de naștere ca Cifră de vibrație a Destinului
 1. Coloane, linii și diagonale – vectori în matrița psihoenergoinformativă
  (văzută ca o rețea de ”computere” conectate între ele și interdependente, reprezentate prin căsuţele de la 1 la 9 ale matricei)

Toate cele de mai sus fiind integrate în „CICLUL de 9 ani”

Pentru început, Asociația Numerologilor din România a propus verificarea și testarea eficacității acestui instrument în mediul școlar. ANR a propus dascălilor români spre studiu și verificare acest model, în cadrul proiectului „Numerologia – o 9 legătură dascăl-elev”, ca ansamblu de caracteristici, cu ajutorul cărora pot fi identificate personalizat potențialuri, calități și vulnerabilități ale elevilor.

Prin intermediul MNT® – Modelul numerologic de tipologizare, cadrele didactice pot recunoaște ușor tiparele de personalitate a fiecărui elev, în plus față de ceea ce pot realiza prin metodele psihologice consacrate. Cu alte cuvinte, MNT® ajută cadrele didactice să-și completeze portretul psihologic și comportamental.

Rezultatele obținute până acum și testimonialele dascălilor care s-au implicat în acest proces dovedesc că MNT® funcționează foarte bine și este într-adevăr contibuție în consolidarea legăturii dintre dascăli și elevi, fără a exclude în niciun fel celelalte metode și practici deja utilizate pentru testarea și evaluarea psihologică a elevilor și a relațiilor dintre aceștia și educatori.