CONGRES ANR, ediția a IV-a, 15 octombrie 2022

Regulament de participare

 

N.B: Condițiile de desfășurare a celei de-a IV-a ediții a Congresului ANR (online, offline sau format mixt) vor fi comunicate la 1 septembrie 2022.

Termen depunere lucrări: 15 iulie 2022

Termen finalizare lucrări sub supervizarea unui coordonator desemnat de ANR: 15 august 2022

Timpul maxim pentru susținerea lucrării este de 20 – 40 minute, proporțional cu complexitatea lucrării și va fi stabilit de către Comisia de Evaluare ANR.

Speakerii vor fi validați (în perioada 15 iulie – 15 august 2022) în funcție de următoarele criterii:

 1. utilitatea practică/aplicatibilitatea temei propuse
 2. conținutul corect din punct de vedere al informației numerologice
 3. vocabularul clar, concis și de acuratețe la nivelul sensurilor informației numerologice
 4. logica și coerența prezentării

Se urmărește, de asemenea, și integrarea lucrărilor în întregul congresului, pentru a putea fi evitate repetițiile, redundanțele, contradicțiile la nivelul informației transmise.

Pentru aceasta se vor aplica ajustările de rigoare în cazul lucrărilor care generează situația expusă mai sus.

Lucrările pot avea autor individual și autor colectiv, cu precizarea că autorul colectiv nu poate fi reprezentat de mai mult de două persoane. O formulă extinsă nu se justifică în situația unei lucrări de 30 de minute nici în ceea ce privește informația redată de aceasta, nici din punct de vedere al condițiilor tehnice de promovare a autorilor acesteia.

De asemenea, autorul colectiv va fi reprezentat de persoane, nu de brandurile acestora.

Condiții tehnice de realizare a prezentărilor în vederea participării la Congresul ANR 2021:

 1. Template ppt
 1. Speakerii vor folosi template-ul furnizat de către ANR, pe care își pot adăuga în colțul din stânga jos sigla brandului personal (de maximum aceeași dimensiune cu cea a siglei ANR).
 2. Textul prezentării trebuie scris cu diacritice.
 3. Elementele consacrate de design (poziționarea titlului/subtitlului, fundalul, culorile, fontul) vor fi păstrate nealterat, exact în forma regăsită în template.
 4. Dimensiunea fontului va fi cuprinsă între 40-60 (pentru titlurile de pe pagini principale – title slide), 30-44 (pentru titlurile de pe paginile secundare – title and content) și 18-22 pentru orice bloc de text (excepție făcând adnotările sau textele cuprinse în alte forme de grafică).
 5. Nu este permisă suprapunerea de text/imagine peste sigla ANR.
 6. Pentru părțile din prezentare care necesită o aranjare personalizată se poate folosi template-ul de slide alb cu sigla ANR (blank), dar se vor păstra regulile de design menționate mai sus.
 7. Imaginile și elementele grafice folosite în prezentări trebuie să fie la o rezoluție decentă și nu trebuie să cuprindă watermark (semnatură digitală).
 8. Culorile generale se pot regăsi la secțiunea “Theme Colors”.
 1. Susținerea lucrării în transmisiune online
 1. Fotografiile personale care vor fi folosite pentru prezentarea speaker-ului trebuie să fie de tip portret, la o calitate profesională.
 2. Pentru susținerea prezentărilor în timpul congresului sunt necesare următoarele:
  • Calitate video: minim 720p, lumina ambientală corespunzătoare (centrată pe subiect), poziționarea cu spatele la un fundal simplu, curat (ex. un perete).
  • Calitate audio: minim microfon de la căști audio.
  • Ținuta formală.

Până la data de 15 august 2022, speakerii sunt rugați să trimită pe adresa office@asociatianumerologilor.ro următoarele:

 1. O fotografie tip portret, realizată la o calitate profesională.
 2. O descriere scurtă a speaker-ului și a activității sale.
 3. O descriere scurtă a lucrării pe care urmează să o prezinte în cadrul congresului. (Câteva cuvinte despre temă și care este scopul prezentării acesteia în cadrul congresului).