Arhetipal, cifra opt este dublul cifrei 4 și cubul cifrei 2, ridicând capacitățile creatoare și materializatoare provenite din energia feminină la maximum poten’ial creator.

În șirul cifrelor de la 1 la 9, cifra opt este a patra cifră pară, duală, feminină și compusă. Divizorii lui 8 sunt tot în număr de patru: 1, 2, 4 și 8.

Cifra 8 este asociată cu puterea și manifestarea puterii, dar și cu karma și legea cauzalității. În numerologie, cifra 8 este considerată una dintre cele mai puternice și mai complexe cifre deoarece simbolizează o lecție karmică importantă.

Imaginează-ți că în ”spatele” tău stau doi părinți, care la rândul lor au câte doi părinți (bunicii tăi), care la rândul lor au părinți (stră-bunicii tăi) și tot așa. Tu ești vârful de lance, de la care pornește mai departe generația viitoare.

Tu ești nodul, joncțiunea între neamul din spate și ceea ce se naște și evoluează de la tine mai departe, spre copiii tăi, nepoții și apoi strănepoții tăi și așa mai departe. Ești exact în punctul de întâlnire dintre cercul generațiilor anterioare ție și cel ulterior ție.

Ești granița între trecut și viitor, de aceea arhetipal, cifra 8 evocă ideea de vameș, de punct de trecere între generații, cu toate cele ce decurg din aceasta. Karma trecută, tu și karma viitoare.

Puterea de a opri la tine ”răul” din trecut și de a da mai departe ”binele” spre viitor. Răspunderea, responsabilitatea, datoria de a prelucra lecțiile și moștenirile primite din neam, spre a da mai departe adevărul curat și simplu. De aceea, cifra opt vorbește despre integritate, despre ceea ce spun, aia să fac.

Ceea ce impun altora să fie ceea ce eu respect primul și întocmai. În polaritatea negativă, arhetipul cifrei opt are valența de deviant de la regulă, lege și ordine. Adică, eu fac legea o impun tuturor celorlalți, dar mă plasez deasupra ei, deviez de la aceste legi, valorile și principiile trasate altora.

Opt-ul ne cere să veghem tocmai la această dreptate, integritate și coerență, de aceea acest arhetip evocă Vameșul, Judecătorul, cel ce verifică continuu ca dreptatea și justiția să se aplice întocmai la toate nivelele creației, iar acolo unde este altfel, să se aplice corecțiile necesare și suficiente. Din această perspectivă, opt-ul este nemilos și instransigent.

Această cifră indică faptul că fiecare om trebuie să învețe să își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale, să învețe să își manifeste cu maturitate puterile, să se mențină echilibrată în viață și să își dezvolte abilitățile de leadership și de organizare.

Cifra 8 poate fi, de asemenea, un simbol al prosperității și succesului financiar pe de o parte, precum și al pierderilor financiare și decăderilor spectaculoase în ceea ce privește aspectul material și social pe de altă parte.

Lumea afacerilor pe scară mare, lumea politică, cea a dreptății și a justiției se găsesc înglobate și exprimtae de acest arhetip feminin.

Stihia asociată acestui arhetip este Pământul, cu toate caracteristicile ce derivă din aceasta: tărie, anduranță, stabilitate, nădejde și disciplină, soliditate, ambiție de neclintit, înmulțire materială, materialism și succes material și evident financiar.

Dacă cifra 1 exprimă individualitatea și pionieratul, conducerea și unicitatea, lidership-ul adevărat se află cuprins în cifra 8, deoarece opt-ul nu poate exista și conduce de unul singur.

Când spunem opt, spunem deopotrivă lumea oamenilor, turma, sociumul, societatea, baza materială (4), dar în același timp și conducerea turmei, capacitatea de a organiza și influența societatea și mișcarea acesteia către înmulțirea și creșterea materială (deoarece 8 este 4×2).

Simbolic, arhetipul cifrei 8 este desenat în primul rând ca două cercuri suprapuse, cel de deasupra fiind mai mic (sugerând elita superioară și conducătoare a cercului celor de jos, a masei de manevră)

Tot cifra 8 este simbolizată geometric și ca două patrate suprapuse, unul dintre acestea fiind rotit, astfel încât să creeze diferență și semnificație față de primul patrat. Acest desen se observă cel mai adesea pe clădirile de patrimoniu. Și din acest simbolism extragem ideea de a crea și a pune reguli, ordine și disciplină și totodată capacitatea de a devia de la acestea.

În tradițiile asiatice, cifra 8 este asociată cu norocul și prosperitatea, datorită asemănării sale cu simbolul infinitului, care sugerează abundența și prosperitatea fără sfârșit.

În alchimie, cifra 8 este asociată cu metalele și cu procesul de purificare și transformare. În tradiția hermetică, acest număr este legat de conceptul de reîncarnare și de transformarea spirituală a omului.

În astrologie, cifra 8 este asociată cu planeta Saturn și cu semnul zodiacal Capricorn. Aceasta sugerează capacitatea de a fi disciplinat și de a lucra din greu pentru a atinge obiectivele personale.

În ceea ce privește formele geometrice corespunzătoare, cifra 8 este adesea asociată cu cubul sau octaedrul, care sunt ambele solide platonice. Cubul are opt vârfuri și șase fețe pătrate, în timp ce octaedrul are opt vârfuri și opt fețe triunghiulare. Aceste forme pot sugera stabilitate, echilibru și structură precum și capacitatea de a exercita controlul acestora.

Forma geometrică a octogonului regulat este folosită și în arhitectură, design și alte domenii pentru a sugera stabilitate, echilibru și armonie. De asemenea, această formă este folosită și în simbolurile religioase și spirituale, cum ar fi în steagul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde este reprezentată forma octogonală a turnului White Tower din Castelul Tower din Londra.

În numerologia pitagoreică, cifra 8 este asociată cu puterea, succesul material și autoritatea. Este considerată o cifră karmică, adică un număr care poate indica lecții de învățat și energie care trebuie echilibrată. Cei cu o vibrație puternică a cifrei 8 sunt adesea văzuți ca persoane ambițioase, asumate și hotărâte.

În ceea ce privește simțul datoriei, cifra 8 reprezintă o nevoie puternică de a fi responsabil și de a-și îndeplini angajamentele. Persoanele cu o influență puternică a acestei cifre sunt văzute ca fiind responsabile, de încredere și serioase. De asemenea, cifra 8 poate sugera și o nevoie puternică de control, care poate fi benefică sau dăunătoare, în funcție de modul și măsura în care este folosită.

În ceea ce privește patriotismul, cifra 8 poate sugera o dorință puternică de a fi conectat cu rădăcinile culturale sau cu valorile sociale. Persoanele cu o influență puternică a acestei cifre pot fi văzute ca fiind foarte atașate de familia și comunitatea lor și pot fi foarte dedicate la a-și îndeplini rolul lor în societate.

De asemenea, cifra 8 este asociată și cu spiritul justițiar, ceea ce poate sugera o nevoie puternică de a se lupta pentru dreptate și de a proteja valorile importante. Aceste persoane pot fi văzute ca fiind foarte corecte, echitabile și dispuse să lupte pentru ceea ce este bine.

În ceea ce privește nevoia de semnificație și importanță socială, cifra 8 poate indica o dorință puternică de a fi recunoscut și respectat de ceilalți pentru contribuția și prestigiul obținut prin puterea materială și sacificiile făcute în folosul familiei și a societății. Persoanele cu o influență puternică a acestei cifre pot fi văzute ca fiind ambițioase și dorind să aibă succes și semificație în ochii celorlalți prin puterea materială și influența pe care au acumulat-o, o afișează și o manifestă.

Oamenii lui opt vor căuta continuu dezvoltare pe plan material, succes financiar, haine scumpe, obiecte de valoare, mașini, case și proprietăți la prețuri cât mai mari, afaceri mereu crescătoare și producătoare de valoare materială și influență socială semnificativă.

Într-o familie sau grupare, optul este cel ce exprimă arhetipul nașului. The GodFather, cel care deține cunoașterea, experiența și banii necesari pentru a susține din spate familia și bunăstarea materială a familiei sau a grupului pe care-l păstorește. În societate, oamenii lui opt formează clasa politică și respectiv clasa ”superioară” material, cea care influențează destinele celor mulți și își duce această cruce cu mândrie și responsablitate.

De aceea, capacitatea de conducere, influență și leadership pe plan material evocate de acest arhetip sunt mult mai puternice și cu impact multilateral față de energia conducătoare și inițiatoare a lui 1. Oamenii lui opt vor împinge mereu în față oamenii lui 1 și se vor folosi de oamenii lui 4 pentru a se impune și își menține statutul și influența.

Dacă opt ar fi un om, fii sigur că nu s-ar apuca să facă menaj în casă, sau să-și repare mașina sau să-și ducă valiza, pe cât ar găsi pe cineva dornic să facă asta pentru el și l-ar plăti pentru munca depusă.

Opt cere celorlalți loialitate totală și în schimbul acesteia, va plăti cu vârf și îndesat, iar pe cei care i-ar înșela încrederea îi va pedepsi aspru și fără tăgadă, pentru a da exemplu tuturor acelora care ar mai vrea să repete această trădare.

Arhetipal, opt vorbește totodată despre acel impuls interior al fiecăruia de a ne face datoria patriotică față de țară și popor sau față de familie sau firmă. Patriotismul și simțul datoriei nu poate fi impus din afară și nici învățat, el se naște ca o chemare internă în fiecare dintre noi, bazat pe anumite valori morale interne, individuale.

În domeniul economic, oamenii lui opt sunt cei care creează și întrețin investițiile financiare, care susțin creșterea economică și caută mereu mai multe căi de a înmulți valoarea banilor și a afacerilor solide, utilizarea bursei de valori și mânuirea puterii financiare în genal.

Dacă 4 ar fi contabilul, opt-ul este finanțistul, investitorul și creatorul de plus valoare. Opt este Lupul de pe Wall Street, guvernatorul băncii sau omul de afaceri care nu se teme de pierderi materiale pentru că știe că numai riscând la maxim poți câștiga la maxim. Opt aduce câștiguri spectaculoase, dar și căderi la fel de spectaculoase. Și dacă privim simbolic felul în care 8 se scrie, vom vedea exact această cale în sus ți în jos, dintr-un cerc inferior în cel superior, apoi din nou coborând și urcând continuu, la infinit. De asemenea, optul (te) verifică în respectarea legalității, a documentelor oficiale și a plății datoriilor față de stat, de societate și de ceilalți în general, cum nicio altă cifră nu o face.

Profesiile asociate acestui arhetip sunt multe, însă toate vor avea tangență cu acestă sferă a datoriei și puterii sociale, a legii, justiției, politicii, afacerilor și a muncii în slujba societății, a umanității și a Lumii în general.

Ce spune lumea, ce-o să creadă lumea, cum o să mai pot da ochii cu ceilalți, cine sunt eu în fața lumii? Toate aceste întrebări, griji și frici sunt născute de acest arhetip.

În exces, cifra opt provoacă lăcomie și abuz de putere, lipsă de compasiune și neglijarea nevoilor emoționale în favoarea obținerii de rezultate materiale și de menținerea prestigiului social cu orice preț.

Orgoliul în toată puterea sa de manifestare este tot apanajul acestui arhetip.

Tot excesul cifrei opt duce la deviere de la lege, regulă și ordine, trădare de neam și de patrie, furturi materiale de dimensiuni considerabile, înjosirea celorlalți, nedreptate sau dreptate aplicată neuniform, trădări și falimente, infracțiuni financiare și sociale, războaie de cotropire și lipsă de scupule.